Moje zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentrują się na problematyce makroekonomicznej, teorii ładu gospodarczego, ordoliberalizmu oraz ekonomii instytucjonalnej. Szczególnie interesuję się zagadnieniami gospodarki Niemiec, które podjąłem w rozprawie doktorskiej i kontynuuję do dziś. Jako wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu od 2007 r. współorganizuję wydarzenia naukowo-edukacyjne oraz opiekuję się studentami WNEiZ zrzeszonymi w Kole przy UMK w Toruniu. Jestem również członkiem-założycielem Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz członkiem Oikonomos, European Research Association. W 2015 r. wziąłem udział w inicjatywie powołania Forum Myśli Instytucjonalnej – interdyscyplinarnego stowarzyszenia zrzeszającego badaczy z nurtów instytucjonalnych. Od 2019 r. koordynuję projekt ponadnarodowy pn. "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi."