Stypendia i wyjazdy zagraniczne

Stypendium JM Rektora UMK, pobyt naukowy w Polskiej Misji Historycznej na  Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 16-31.08.2018, referat pt. Versorgungsstaat versus soziale Marktwirtschaft in der deutschen Wirtschaftspolitik oraz uczestnictwo w seminarium pt. "Zerfällt Europa? Deutsche und ostmitteleuropäische Sichtweisen", Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen, referat pt. "Europas Integration oder Desintegration? Wirtschaftliche Dimensionen im Osten und Westen".

Seminarium naukowe we Vlotho, Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce, organizowane przez Gesamteuropäisches Studienwerk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 14-21.08.2016, referat pt. Ordoliberalismus und die gegenwärtige Wirtschaftspolitik in Europa.

Seminarium naukowe we Vlotho, Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration, organizowane przez Gesamteuropäisches Studienwerk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 10-24.08.2014.

Seminarium naukowe oraz konferencja „The Future of the State”, Santander Universidades, The Lauder Institute, University of Philadelphia, 14-18.04.2014, Filadelfia, USA.

Stypendium z Funduszu dla Młodych Pracowników Naukowych UMK, 12.07-12.09.2010 r. – staż naukowy na Freie Universität Berlin. 

Seminarium naukowe we Vlotho, Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration, organizowane przez Gesamteuropäisches Studienwerk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 14–28 sierpnia 2011 r.

Pobyt naukowy na Freie Universität Berlin – 12.01-22.01.2012

Seminarium we Vlotho, Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration, organizowane przez Gesamteuropäisches Studienwerk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 12–26 sierpnia 2012 r. (15 dni)

Pobyt badawczy w Institut für Wirtschaftsforschung Halle (Saale), 17.09-28.09.2012

Projekty badawcze

od 01.01.2019 – koordynator projektu ponadnarodowego "Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy. Innowacyjne modele współpracy publicznych służb zatrudnienia ze szkołami zawodowymi" we współpracy z Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion in Berlin, nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0011/18-00. Strona projektu.

01.07.2017-31.07.2018 – członek zespołu w projekcie ponadnarodowym "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia", we współpracy z Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion in Berlin, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15, kierownik: prof. Zenon Wiśniewski.

10.2011-30.06.2014 – członek projektu badawczego nr N N 112258439 finansowanego przez NCN „Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD“. Kierownik: prof. Piotr Pysz.

2013-2014 – członek zespołu badawczego, grant Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Ecological Evolution of Financial Market. Financed by Santander Universitades. Kierownik: prof. Leszek Dziawgo.