Przedmowa w monografii I. Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej, t. V, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2015.

Przedmowa w monografii I. Pietryka, M. Kuczmarska (red.), Problemy gospodarki światowej, t. IV, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2014.

Przedmowa w monografii I. Pietryka, M. Kuczmarska (red.), Problemy gospodarki światowej, t. III, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2013.

Transformacja systemowa byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość. Oceny procesu w literaturze niemieckiej, Artykuł przygotowany na seminarium naukowe projektu badawczego „Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD“ w dniu 16.03.2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku. Opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Przedmowa w monografii I. Pietryka, M. Kuczmarska (red.), Problemy gospodarki światowej, t. II, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011.

Przedmowa w monografii I. Pietryka, M. Kuczmarska (red.), Problemy gospodarki światowej, t. I, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2010.