Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, sprawozdanie z konferencji naukowej pod tym tytułem, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 28-29 kwietnia 2014 r., strona internetowa ZK PTE www.pte.pl

Recenzja książki: Wojciech Giza, Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei, „Oeconomia Copernicana” 2013, nr 2, ISSN 2083-1277, s. 167-173.

Neoliberalizm, ordoliberalizm, austriacka szkoła ekonomii a ład gospodarczy kapitalizmu, Białystok, 12-13 marca 2013, (sprawozdanie z konferencji), „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2, ISSN 1506-7637, s. 133-140.

Raport z badania „Rola strategii CSR w sektorze MMŚP na Warmii i Mazurach – wiedza, przygotowanie, wdrożenie – badania jakościowe” (współautor E. Wędrowska), Centrum Badań i Analiz Techpal sp. z o.o., Olsztyn, czerwiec 2012 (niepublikowany).

10 raportów pt. „Opracowanie modelu rozwoju kompetencji kadr” (realizacja trzeciego etapu zadania „Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr” z okresu marzec-październik 2011 r.), współautor K. Machalewska, (niepublikowany). 

Raport „Analiza potrzeb szkoleniowych urzędników (realizacja drugiego etapu zadania „Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr” z okresu luty-marzec 2011 r.), TNOiK Toruń (51 s.), (niepublikowany).

Raport „Analiza potrzeb szkoleniowych urzędników (realizacja drugiego etapu zadania „Wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr” z okresu październik-grudzień 2010 r.”, TNOiK Toruń (54 s.), (niepublikowany).

 

Recenzje dla czasopism naukowych

9 recenzji dla „Progress in Economic Sciences”, 2014-2018
1 recenzja dla „Studiów Ekonomicznych”, 2018
2 recenzje dla „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2018
1 recencja dla AUNC, 2018