Autorstwo

Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2020, ISBN 978-83-231-4415-1, ss. 1-268. (współautor: Z. Wiśniewski).

Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 1-342. ISBN 978-83-231-3685-9. Spis treściRecenzja prof. Józefy FamielecRecenzja prof. Zenona WiśniewskiegoRecenzja dra hab. Wojciecha Gizyrecenzja prof. Macieja Miszewskiego.

Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2014, ISBN 978-83-937843-5-6, ss. 391. (współatorzy: A. Grabska, P. Pysz).

Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, TNOiK, Toruń 2004, s. 1-280, ISBN:83-7285-198-0. 

Redakcje

Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88700-82-8, ss. 345. (współredakcja: P. Pysz, A. Grabska).

Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, PWN, Warszawa 2014, ISBN 987-83-01-17428-6, ss. 286. (współredakcja: P. Pysz, A. Grabska).

Budowanie potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa. Wnioski z globalnego kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2012, ISBN 978-83-62049-16-5, ss. 333, (współredakcja: A.P. Balcerzak).

Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2011, ISBN 978-83-62049-10-3, ss. 346, (współredakcja: A.P. Balcerzak).

Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009, ISBN 978-83-62049-01-1, ss. 287. (współredakcja: A.P. Balcerzak).