From Autonomy to Subordination? Relations Between the State and the Representations of Interests on the German Labour Market, Institute of Economic Research Working Papers, No. 1/2018, DOI: http://dx.doi.org/10.24136/eep.wp.2018.1" style="transition: color 0.2s ease-in; text-decoration: none; color: rgb(0, 81, 162);">http://dx.doi.org/10.24136/eep.wp.2018.1

Social system of production in Germany – a model for future?, Institute of Economic Research Working Papers, No. 166/2015.

Ordoliberalism and the macroeconomic policy in the face of the euro crisis, Institute of Economic Research Working Papers, No. 162/2015.

Institutional Conditioning of the German Labour Market in the Face of the Global Economic Crisis 2008-2009, Institute of Economic Research Working Papers, No. 160/2015.

Uwarunkowania instytucjonalne niemieckiego rynku pracy wobec światowego kryzysu gospodarczego 2008-2009, Institute of Economic Research Working Papers, No. 159/2015.

Społeczny system produkcji w Niemczech – model na przyszłość?, Institute of Economic Research Working Papers, No. 158/2015.

Ordoliberalizm a polityka makroekonomiczna w obliczu kryzysu strefy euro, Institute of Economic Research Working Papers, No. 157/2015.

Koncepcje ładu stanowionego i spontanicznego a analizy procesów transformacji systemowej – przykład byłej NRD w latach 1990-2010, Institute of Economic Research Working Papers, No. 19/2014.

Transformacja systemowa byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość. Oceny procesu w literaturze niemieckiej, Institute of Economic Research Working Papers No. 18/2014.